OPR.DR.MEHMET HELVACI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
  • XML Parsing Error at 1:306. Error 9: Invalid character
Home KL?N?K ALI?MALARI SPOR YARALANMASI ARTROSKOP?K MENSKS AMEL?YATLARI

e-Posta Yazdır PDF

ARTROSKOP?K MENUSKUS AMEL?YATLARI

 Artroskopi, ortopedik cerrahlar?n eklemin ierisindeki sorunlar? grmesi, tan?lamas? ve tedavi etmesini sa?layan cerrahi bir i?lemdir.

 

Artroskopi nedir?

Artroskopi, ortopedik cerrahlar?n eklemin ?erisindeki sorunlar? grmesi, tan?lamas? ve tedavi etmesini sa?layan cerrahi bir ??lemdir

Artroskop? szc? Yunanca arthro (eklem) ve skopein (bakmak) szcklerinin birle?mesiyle olu?ur. Terim eklemin ?ine bakmak anlam?na gelmektedir Artroskopik muayene srecinde, ortopedist, kursun kalem inceli?inde bir alete yerle?tirilmi? kk, ayd?nlatmal? bir lens sayesinde den zerinde ince a?lm?? deliklerden eklemin ?erisindeki yap?lan ayr?nt?l? olarak grebilmektedir I??k fiber optiklerle eklemin iine yerle?tirilen artroskopi aletine iletilir. Minyatr bir kameraya ba?lanan artroskopi aleti yard?m?yla, cerrah, byk ameliyat kesiler?ne gereksinim duymaks?z?n, bu kk deri a?khklanndan eklemin iini grebilmektedir,

Artroskopi aletine ba?l? kamera, eklem grntsn bir televizyon ekran? zerinde gstererek cerrah?n k?k?rdak, ba?lar ve diz kapa??n?n alt? dahil dizin btn blmlerini grmesini sa?lar Bylece cerrah yaralanma derecesini ve turunu belirleyerek gerekil mdahaleyi yapar

 

Artroskopi neden gereklidir?

Eklem yaralanmalar? ve hastal?klar?na tan? konulabilmesi iin on - -hastan?n t?bbi yksnn al?nmas?, fizik muayene yap?lmas? ve rntgen ekilmesi gerekir. Manyetik Rezonans Grntleme (MR(: ya da Bilgisayarl? Tomografiye (ET) gereksinim duyulabilir Artroskor aletiyle 'a?k1 ameliyat ya da grntleme yntemlerinden daha kesin bir tan? koyulabilir Hastal?klar ve yaralanmalar kemikleri, k?k?rda??, ba?lar?, kaslar? ve tendonlar? tahrip edebilir Artroskopik muayeneler sresin bulgulanan durumlar ?unlard?r

Artroskopinin avantajlar? nelerdir?

Genellikle halk aras?nda birok nl sporcunun tedavisinde allan?lm?? olmas?yla dikkat eken artroskopi yntemi, ortopedi hastalar? iin a?k ameliyata k?yasla kolayl?kla uygulanan ve ba?ar?l? sonular veren nemli bir tedavi yntemidir. o?u hasta hastanede kalmadan bu yntemden faydalanabllmekte, i?lemden birka saat sonra evine gidebilmektedir. 

Artroskopi Sonras? ?yile?me Sreci

Deride a?lan deliklerin iyile?mesi birka hafta alabilir. Ameliyatta uygulanan pansuman ??lemden sonraki ilk gnn sabah?nda ?kar?labilir ve kk deri a?kl?klar? ince bandajla kapat?labilir. Delik yaralar?n?n kk olmas?na ve artroskopi uygulanan eklemde az miktarda a?r? hissedilmesine ra?men eklemin tamamen iyile?mesi birka haftay? bulacakt?r. ?yile?me srecini h?zland?rmak ve ?lerideki eklem fonksiyonlar?n?z? korumak iin zel bir aktivite ve rehabilitasyon program? nerilebilir. Hastalar birka gn ierisinde i?lerine, okullar?na veya gndelik aktivitelerine geri dnebilmektedir Sporcular ya da fiziksel kondisyonu iyi olan kimi bireyler birka hafta ?erisinde sportif aktivitelerini gerekle?tirebilmektedir. Ancak artroskopi uygulanan ki?ilerin tan?lar? ve durumlar?n?n birbirinden farkl? oldu?unu, bu yzden her hastaya uygulanan artroskopi i?leminin o hastaya zel bir sre oldu?unu unutmay?n. ?yile?me sreci bu ki?iye zel durumlar? yans?tacakt?r.

 

B?Z? TAK?P ED?N

Son Sorular

eyp solmaz
Merhaba hocam ben 33 yasindayim

3-4 haftad?r sa? dizimde hafif a?r? vard? sadece bkme esnasinda oluyordu mr cekildim .medial meniskus posteriori hormunda grade 3 y?rt?k te?hisi koydular.ameliyatsiz tedavisi mumkunmu prp tekni?i ise yararmi? Veya diki?li tamirmi yap?lmal? ?
Perşembe, 30 Nisan 2015
sumeyye
Merhaba, 45 yasinda bir annem var iki sene once dizinde menisks yirtigi oldugu soylendi bi sure fizik tedavi gordu fakat son bir aydir agrilari artti topallayarak yurumeye basladi sizce ne yapmal?y?z ameliyat olup daha kotu olanlar lutfen yarimci olun simdiden Te?ekkrler
Pazar, 22 Şubat 2015