OPR.DR.MEHMET HELVACI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
  • XML Parsing Error at 1:306. Error 9: Invalid character

e-Posta Yazdır PDF

KALA

 KALA K?RELENMES?(ARTROZU) VE KALA PROTEZ?

Kala artrozu kala a?r?s? nedenlerinin ba??nda gelmektedir A??rl?k ta??yan di?er eklemlerde oldu?u gibi kala ekleminde de artroz ( kirelenme) olduka s?k grlr Ya?lanma, ailesel faktrler, ocukluk a?? hastal?klar, kalaya ynelik cerrahi i?lemler ve kalaya ait geirilmi? travmalar kala kirelenmesi iin en nemli risk (aktrleridir

Kala artrozunun ilk belirtisi kala ekleminde bir rahats?zl?k ve tutukluk olmas?d?r Bu rahats?zl?k ba?lang?ta sabahlan uyanma ve yataktan kalkma ile ortaya ?kar A?r? hareket ve eklem zerine yk bindirilmesi ile artar istirahatla biraz rahatlar S?kl?kla ileri ya? hastal???d?r Ba?lang?ta kala hareketleri k?s?tlan?r a?n ve topallama ortaya ?kar A?r?n?n dize yay?lmas? nadir de?ildir Yans?yan a?r? denilen bu durumun atlanmamas? a?s?ndan diz a?r?s? ile gelen hastalar mutlaka kala eklemi ynnden de de?erlendirilmelidir.

Hastal?k ilerledike kala ekleminde bozulma ba?lar K?sal?k geli?ir ve hareketler ileri derece k?s?tlan?r Kalan?n bozulmas? di?er kalay? ve diz eklemlerini de etkileyebilir

Kala artrozunun tan?s? direkt rntgen filmleri ile kolayl?kla konulur

Kala artrozunun tedavisi cerrahidir Uygulanan cerrahi k?saca bozulmu? eklemin protez denilen implant ile suni metal bir eklem yap?lmas? prensibine dayan?r Ki?inin eklem durumuna gre konulacak protezin birok e?idi mevcuttur Konulan protezin tekrar ?kar?lmas? sz konusu de?ildir ve hasta mr boyunca vcudu da kalmal?d?r En fazla merak edilen konulardan biri protezin dayanma sresidir Burada hastan?n ki?isel zellikleri, ya?, cinsiyet, a??rl?k ve hareket seviyesi belirleyicidir Enfeksiyon d??? ko?ullarda tm hastalar?n %98*inde protez en az 10 y?l dayan?r Bu nedenle cerrahi mdahale mmkn oldu?unca geciktirilmelidir.

Zaman kazanmak iin a?a??daki uygulamalar faydal?d?r

Kilo verilmesi

Baston kullan?m?.

Fizik tedavi ve egzersiz.

A?r? kesici ve kas gev?etici ilalar

?lerlemi? vakalarda, hastan?n ya?? uygunsa t?bbi olarak bir sak?nca yoksa en iyi tedavi total kala protezidir.

rekon1950 li y?llarda ilk kez uygulanmaya ba?layan protezlerde, zaman iinde mate?yel, teknolojik geli?meler sayesinde byk geli?meler ortaya ?km??t?r Oncelen sadece metal ve plastik seenekler mevcut iken, gnmzde metal-metal ve metal-seram?k seenekler eklenmi?tir Bu yeni maddelerin a??nma zellikleri daha stndr uygun hastalarda daha uzun sre dayanmalar? beklenir Bu sayede daha gen ya?larda kala protezi uygulama ?ans? do?mu?tur Geli?en ameliyathane ?artlar? ve ameliyat teknikleri ile ameliyat sonras?nda gnlk ya?am aktiv?telerine dn? kolayla?m??t?r

 


 

 

B?Z? TAK?P ED?N

Son Sorular

eyp solmaz
Merhaba hocam ben 33 yasindayim

3-4 haftad?r sa? dizimde hafif a?r? vard? sadece bkme esnasinda oluyordu mr cekildim .medial meniskus posteriori hormunda grade 3 y?rt?k te?hisi koydular.ameliyatsiz tedavisi mumkunmu prp tekni?i ise yararmi? Veya diki?li tamirmi yap?lmal? ?
Perşembe, 30 Nisan 2015
sumeyye
Merhaba, 45 yasinda bir annem var iki sene once dizinde menisks yirtigi oldugu soylendi bi sure fizik tedavi gordu fakat son bir aydir agrilari artti topallayarak yurumeye basladi sizce ne yapmal?y?z ameliyat olup daha kotu olanlar lutfen yarimci olun simdiden Te?ekkrler
Pazar, 22 Şubat 2015