OPR.DR.MEHMET HELVACI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
  • XML Parsing Error at 1:306. Error 9: Invalid character
Home Artroskopik Cerrahi Diz, omuz kala dirseklerin artroskopik cerrahisi

Artroskopik Cerrahi

e-Posta Yazdır PDF

 

Eklem iinin kamera ile gzlenmesi anlam?na gelen artroskopi, diz, ayak bile?i, kala, el, dirsek ve omuz gibi eklemlerle ilgili sorunlar?n tan? ve tedavisinde avantaj sa?l?yor.200811 artroskopi

 

Artroskopik cerrahinin temelini; dizin n k?sm?na iki delik a?lmas?, birinden girilen optik kamera ile eklem iinin video ekran?ndan izlenirken, di?erinden girilen aletlerle cerrahi i?lemin gerekle?tirilmesi olu?turuyor. Artroskopinin kullan?m amalar?na dikkat eken Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Opr. Dr. Mehmet Helvac?, "Muayene, rntgen, MR gibi incelemelerle tam tan? koyamad???m?z durumlarda tan? amac?yla kamera ile diz eklemine girip diz ii yap?lar? inceliyoruz. Menisks y?rt?klar?, eklem yz harabiyetleri, apraz ba? kopmalar? ve eklem ii k?r?klarda ise artroskopiyi cerrahi giri?imle tedavi amal? kullan?yoruz" diyor.

 

Menisks Y?rt?klar?nda Gncel Tedavi

 

Her dizin iinde menisks denilen, iki?er tane yar?m ay ?eklinde k?k?rdak yast?k?klar bulunuyor ve buralarda zorlama, ya?lanma ya da yap?sal nedenlerle y?rt?klar meydana gelebiliyor. Prof. Dr. Mehmet Helvac?, bu y?rt?klar?n tedavisinde artroskopik cerrahinin uygulan???n? ?yle anlat?yor:

 

"Menisks y?rt?klar?nda nce, ilk delikten kameray? sokup hangi menisksn y?rt?k oldu?u belirleniyor. Tamir edilebilecek bir y?rt?ksa diki?lerle tamir ediliyor, de?ilse y?rt?k k?sm? temizlenip sa?lam k?sm? b?rak?l?yor. Bazen menisksler tmyle zarar grm? ya da daha nce tamamen ?kart?lm?? olabiliyor. Byle durumlarda kadavradan menisks nakli de yap?l?yor. Menisks birtak?m i?lemlerden geirildikten sonra hastaya nakledilebiliyor."

 

Opr.Dr.Helvaci, artroskopinin ortopedide kullan?m?ndan nce menisks ameliyatlar?n?n a?k yap?ld???n?, dizin kesilerek a?ld???n? ve o?unlukla menisksn tmnn ?kart?ld???n? belirterek, "Ancak y?llar sonra grdk ki, menisksn tm al?nm??sa dizde ciddi hasarlar olu?uyor. nk bu organ iki eklem yzeyi aras?nda yast?k grevi gryor, esneklik sa?l?yor ve dize gelen bir ?oku hapsedebiliyor. Yoklu?unda ise blgede a??nmalar oluyor. O nedenle gnmzde menisksn tamam? al?nm?yor, mecbur kal?n?rsa da menisks nakli yap?l?yor" diyor.

 

Ba? Kopmalar? Sporda S?ka Ya?an?yor

 

Diz ierisinde ve ortas?nda birbirini aprazlayan n ve arka apraz ba?lar bulunuyor. Spora ba?l? olarak olu?an ba? yaralanmalar?nda da artroskopik cerrahiden yararlan?l?yor. Prof. Dr. Helvac?, n veya arka ba? koptu?u zaman yine dizi amadan, artroskopik yntemle ekleme girerek, diz evresindeki tendonlar? al?p yeni bir apraz ba? yap?ld???n? belirtiyor. Yeni olu?turulan ba?lar ok s?k? ve sa?lam olsa da, ba? yaralanmalar?nda yntemin her tekrarlan???nda ba?ar? ?ans? azal?yor.

 

Ameliyat Sonras? ?lk ?ki Hafta nemli

 

Menisks cerrahisinde hasta, yat???n?n yap?ld??? gn ameliyata al?n?yor ve bir gece hastanede kal?yor. Artroskopik cerrahi sayesinde hasta ertesi gn evine de?nek kullanmak zorunda kalmadan ve ev iindeki gereksinimlerini kendisi grebilecek kadar yrmesine izin verilerek gnderiliyor. Ayr?ca dize de elastik bandaj tak?l?yor.

 

200811 artroskopi1Opr. Dr. Helvac?, hastalar?n fazla yrmemeleri gerekti?ini belirterek, Mmknse iki hafta evden ?k?lmamas? neriliyor. ?kinci haftan?n sonunda giri? deliklerindeki diki?ler al?n?yor ve hasta normal ya?ant?s?na dnyor. Bir ay boyunca dizde duyarl?l?k devam edebiliyor. Hasta e?er sporcu ise en erken ay sonra spora dnebiliyor diyor.

 

Ba? ameliyat?nda ise hasta bir gece hastanede kal?yor ve ?karken dizine mente?eli, a?s? ayarlanabilen koruyucu bir dizlik tak?l?yor. Hastalar de?nek kullanmadan ama mutlaka dizlikle iki hafta boyunca dikkatli olmak kayd?yla yryorlar. ?kinci haftan?n sonunda diki?ler al?n?yor, dizlik ise iki hafta daha kal?yor. Dizlik kullan?m?, bu tr ameliyatlar?n genelde gen hasta gruplar?nda yap?lmas? ve bu ba?lar? mr boyu kullanacaklar? gz nnde tutularak mutlaka neriliyor. Dizlik bir ay?n sonunda ?k?yor ancak ki?i sporcuysa spora dnme sresi dokuz ay ile bir y?l? buluyor. Eklem yz hasarlar?nda rehabilitasyon sresi 1.5 aya kadar uzayabiliyor. ??lem yap?lan dize yk verilmesi istenmedi?inden, ki?inin 1.5 ay boyunca koltuk de?ne?i kullanmas? gerekiyor. K?k?rdak nakli yap?ld?ysa bu sreye ok nem veriliyor. E?er daha kk bir alan sz konusu ise ve tedavi kanland?rma ile yap?ld?ysa hasta 10. gnden itibaren basmaya ba?layabiliyor.

 

Enfeksiyon Riskleri Azald?

 

Opr. Dr. Helvac? yntemin risklerini ise, Bu cerrahinin ok d?k oranda da olsa iki riski bulunuyor; enfeksiyon ve bacaktaki damarlarda p?ht? olu?mas? yani tromboemboli. Ameliyathanelerin altyap?s?, havaland?rmas? ve sterilizasyonu ok geli?ti?i iin enfeksiyon riskleri tm cerrahilerde yzde 0.5in alt?na d?t. Tromboemboli riskini d?rmek iin hastalara ameliyat esnas?nda kan suland?r?c? verilmeye ba?lan?yor ve sonras?nda da devam ediliyor. Ayr?ca baca?? saran, ?i?ip inebilen ve kan pompalayan antiembolik oraplar da p?ht? olu?umunu engelliyor. Gemi? y?llarda %30-40 oran?nda grlen p?ht? riski art?k yzde 2-3lere d?t szleriyle anlat?yor.

 

 

 

 

 

 

B?Z? TAK?P ED?N

Son Sorular

eyp solmaz
Merhaba hocam ben 33 yasindayim

3-4 haftad?r sa? dizimde hafif a?r? vard? sadece bkme esnasinda oluyordu mr cekildim .medial meniskus posteriori hormunda grade 3 y?rt?k te?hisi koydular.ameliyatsiz tedavisi mumkunmu prp tekni?i ise yararmi? Veya diki?li tamirmi yap?lmal? ?
Perşembe, 30 Nisan 2015
sumeyye
Merhaba, 45 yasinda bir annem var iki sene once dizinde menisks yirtigi oldugu soylendi bi sure fizik tedavi gordu fakat son bir aydir agrilari artti topallayarak yurumeye basladi sizce ne yapmal?y?z ameliyat olup daha kotu olanlar lutfen yarimci olun simdiden Te?ekkrler
Pazar, 22 Şubat 2015